شرکت پرده دوز 

بعنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه دوخت و نصب انواع پرده های منازل و محلهای کاری، قریب ۲۰ سال است که فعال هستیم.

پرده دوزی فلورانس بعنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت بزرگ و قدیمی فلورانس تهران در عین خدمات رسانی خود مفتخر است ، که در زمینه تولید انواع پرده های کاملا سفارشی شهروندان تهرانی و غیر تهرانی، تجربیات بسیار ارزشمند و غنی را با خود به همراه داشته باشد.