والان دراپه مدل ۴ > آموزش دوخت پرده دوزی در منزل

والان دراپه مدل ۴ آموزش دوخت پرده دوزی در منزل

والان دراپه مدل ۴ > آموزش دوخت پرده دوزی در منزل

اندازه‌گیری والان دراپه

اندازه‌گیری والان دراپه مدل

طول میل پرده ۲۸۰ سانتی‌متر ارتفاع والان کوچک ۶۰ سانتی‌متر ارتفاع والان بزرگ ۶۰ سانتی‌متر قاعده بالای والان بزرگ ۱۶۰ سانتی‌متر قاعده بالای والان کوچک ۱۲۰ سانتی‌متر طول میل پرده ما ۲۸۰ سانتی‌متر است و ما می‌خواهیم ۲ والان دراپه در ۲ سایز تهیه کنیم . بنابراین اندازه‌گیری‌ها را از چند جهت انجام می‌دهیم. می‌خواهیم ۱۶۰ سانتی‌متر از طول میل پرده را با والان بزرگ و ۱۲۰ سانتی‌متر از طول میل پرده را با والان کوچک پوشش دهیم. ۲۰ سانتی‌متر هم برای روی‌هم آمدن اضافه در نظر می‌گیریم یعنی برای هر بلند ۱۰ سانتی‌متر. بنابراین محاسبات را این‌گونه انجام می‌دهیم.

 همچنین ببینید >> دوخت پرده | قیمت پرده | خرید پرده | پرده دوز

طریقه اندازه‌گیری والان دراپه

ابتدا آن قسمت از طول میل پرده را که می‌خواهید با والان پوشش دهید اندازه بگیرید که برای والان بزرگ ۱۶۰ سانتی‌متر و برای بالن کوچک ۱۲۰ سانتی‌متر می‌باشد. ارتفاع هر ۲ والان را ۶۰ سانتی‌متر اندازه بزنید.

طریقه اندازه‌گیری والان دراپه

پایین والان را با نوار سربی اندازه‌گیری کنید. به‌این‌ترتیب که برای اندازه والان بزرگ ۲ سر نوار سربی را روی. الف و ب قرار داده و با توجه به ارتفاع والان آن را اندازه‌گیری کنید. اندازه‌گیری والان کوچک را نیز به‌همین صورت انجام دهید. دوسر نوار سربی را روی س و ج گذشته و با توجه به ارتفاع والان آن را اندازه‌گیری می‌کنیم . اندازه‌های بدست‌آمده برای هر ۲ والان را جداگانه در دفتری یادداشت می‌کنیم. حال ما تمام محاسباتمان را برای والان بزرگ روی ۱۷۰ سانتی‌متر و برای والان کوچک روح ۱۳۰ سانتی‌متر انجام می‌دهیم.

رسم الگو برای والان بزرگ دراپه

رسم الگو برای والان بزرگ دراپه

مستطیلی رسم می‌کنیم که طول آن به‌اندازه لبه پایین والان و عرض آن به‌اندازه ۲ نیم برابر ارتفاع والان باشد خط وسط والان را مشخص می‌کنیم به‌عبارتی ۶۰ *2/5 مساوی است با ۱۵۰ که می‌شود که ارتفاع والان.
با توجه به خط وسط والان لبه بالای والان که ۱۷۰ سانتی‌متر بود به طرفین اندازه زده و آن را (ص ض) نام‌گذاری می‌کنیم. از ص و ض به‌اندازه ارتفاع والان در حالت جمع‌شده که تقریباً ۳۰ سانتی‌متر می‌شود به سمت داخل علامت بزنید و خط مایل به لبه پایین والان را وزن کنید. دراین‌صورت لبه بالای والان ۱۱۰ سانتی‌متر باقی می‌ماند. از ۲ طرف لبه پایین والان ۱۵ سانتی‌متر به سمت بالا علامت بزنید و به شکل منحنی فرم دهید دورتادور الگو را از روی خطوط ‌چین برش بزنید تا شکلی مانند ذوزنقه به دست آید. در این شکل اندازه نهایی برای ارتفاع والان ۱۵۰ سانتی‌متر لبه بالای والان ۱۱۰ سانتی‌متر است لب پایین والان با نوار سربی اندازه‌گیری شده‌ است.

رسم الگو برای والان بزرگ دراپه

 همچنین ببینید >> بهترین پرده فروشی

رسم الگو برای والان کوچک دراپه

والان کوچک را نیز به‌همین طریق محاسبه کنید و اندازه‌های لبه بالای والان ارتفاع بالا و لبه پایین والان را به دست آورید .

رسم الگو برای والان کوچک دراپه

 همچنین ببینید >> دوخت پرده والان شال تنظیم چین با پلیسه روی‌هم

 

 همچنین ببینید >> پرده فروش

× واتساپ؟!