طریقه دوخت پرده والان مثلثی در منزل

دوخت پرده والان مثلثی

طریقه دوخت پرده والان مثلثی در منزل

وسایل مورد نیاز دوخت پرده والان مثلثی :
  • پارچه ضخیم و آهاردار برای دوخت والان مثلثی

  • پارچه نرم و لطیف برای دوخت پرده والان دراپه

  • پارچه آستری نخ همرنگ هر دو پارچه

  • زیپ چسبان

  • نوار پرده

  • یراق تزیینی

  • لایی چسبان

طریقه اندازه گیری برای والان مثلثی :

طول میله پرده: ۲۷۰ سانتی متر،

ارتفاع والان ۶۰ سانتی متر،

طریقه برش

 برای به دست آوردن قاعده هر مثلث طول میل پرده را تقسیم و بر تعداد وال آنها به اضافه ۱۰ سانتی متر اضافه برای روی هم آمدن در نظر بگیرید.

270÷3=90+10=100     >>>> قاعده هر مثلث

تصویر 1

الگوی مثلث را روی پارچه قرار دهید و با گذاشتن مقداری اضافه برای جای دوخت پارچه را برش بزنید (۳ عدد )

تصویر 2

اگر پارچه انتخابی شما طوری است که اگر الگو را سر و ته بیندازید تغییر رنگ پیدا می‌کند و حالت سایه و روشن به پارچه می دهد در این صورت مقدار پارچه را بیشتر خریداری کنید و الگوها را در یک جهت قرار دهید.

تصویر 4

طریقه دوخت با توجه به تصاویر دور درس ها را سردوزی و سپس یراق دوزی کنید. برای محکم و صاف قرار گرفتن والان می توانید به پشت والان ها لایه چسبانید و آنها را آستر کشی کنید. مثلث ها روی سطح تمیز در کنار هم قرار دهید به طوری که به اندازه ۱۰ سانتی متر همپوشانی داشته باشند. مثلث ها را با سوزن ته گرد به هم ثابت کنید. لبه بالای والان را به اندازه ۲ سانتی متر تا زده و طرف نرم زیپ چسب آن را به پشت آن بدوزید. طرف دیگر را با چسب به میله پرده بچسبانید مثلث ها را می توانید با استفاده از نوار پرده جداگانه نیز به هم متصل کنید. به این ترتیب که نواری به طول میل پرده و عرض دو برابر پهنای نوار پرده به علاوه دو سانتی متر اضافه برای دوخت درز از پارچه برش بزنید.

دو لبه ارزی را تا کرده و آن را از وسط خط بیندازید نوار پرده را پشت پارچه بدوزید به طوری که از لبه پایین آن دو سانتی متر فاصله داشته باشد. درز والان و نوار پرده را روی هم قرار داده و آنرا چرخکاری کنید و سپس آن را به وسیله گیره به میله پرده متصل نمایید. طریقه برش والان دراپه با توجه به نمودار الگوی والان دراپه را به طریقی که در دوخت دراپه ها گفته شد تهیه کنید و دو بار آن را برش بزنید روی چین ها را با زیپ چسبان بدوزید سپس در محل تعیین شده به والان بچسبانید.

تصویر 4
همچنین ببینید >> پرده فروشی فلورانس
× واتساپ؟!