سوالات متداول پرده دوزی (1- طراحی و دوخت پرده)

سوالات متداول پرده دوزی در طراحی و دوخت پرده

سوالات متداول پرده دوزی (1- طراحی و دوخت پرده)

1) نکات مهم در طراحی و دوخت پرده چه می باشند ؟

توجه به نوع پنجره، اندازه گیری دقیق و کامل، مشورت با افراد متخصص، خرید پارچه مورد نظر، دوخت پرده ، خرید لوازم نصب، نصب پرده.

2) اولین نکته مهم که باید در طراحی پرده در نظر گرفته شود چیست؟

توجه به نوع پنجره، بلندی و کوتاهی، پهن یا باریک بودن، نحوه باز و بسته شدن و محل استقرار آن از مهمترین عوامل می باشند.

3) پنجره ها به ابعاد و اشکال گوناگون وجود دارند پنج مورد از آنها کدامند؟

پنجره های مدور، ناهمگون، بلند و باریک، کوچک و کم نور، بالارونده و قدی.

گالری پرده پرده دوز

4) چگونه میتوان یک پنجره را پوشاند؟

با استفاده از چوب پرده های بلند تر از عرض پنجره و با دوخت پرده های بلند و عریض میتوان ویدیو پنجره را پوشاند

5) چگونه میتوان یک پنجره مدور کوچک را با پرده مناسب پوشاند؟

می توان از میله پرده های خمیده که گردی پنجره را محصور می کنند استفاده کرد.

6) چگونه می توان پنجره مدور بزرگ را با پرده مناسب پوشاند؟

استفاده از والان و پرده چند تکه که یک قسمت آن در وسط پنجره جمع می شود.

انواع پارچه پرده پرده دوز

7) پارچه انتخابی برای یک پنجره چگونه باید باشد؟

علاوه بر قیمت مناسب از نظر جنس بادوام، ضد چروک، مقاوم در برابر نور خورشید و همچنین تناسب آن با مکان مورد نظر باشد.

8) میل پرده های گرد و خمیده برای چه پنجره ای مناسب است؟

پنجره های مدور و گرد.

9) نصب میله پرده در پنجره هایی که روبه اتاق باز می شوند چگونه باید انجام شود؟

میتوان میله پرده را بلندتر از پنجره نصب کرد تا پنجره به راحتی باز و بسته شود.

10) یک پنجره باریک و بلند را چگونه می توان علی سر جلوه داد؟

با اضافه کردن به پهنای پرده.

11) چگونه میتوان یک پنجره کوتاه را بلندتر نشان داد؟

میله پرده را باید بلند تر از حد معمول نصب گرد و بلندی پرده را از میل پرده تا زمین اندازه گرفت.

12) برای پوشاندن پنجره های بزرگ چه نوع پرده ای مناسب است؟

پرده هایی که چین آنها به شکل پیلی های عمودی با سایبان های افقی استفاده میشود و یکنواختی پنجره را از بین می برد.

13) دو پنجره را که به شکل ناهمگون در کنار یکدیگر قرار گرفته اند چگونه می‌توانید همگون جلوه دهید؟

با استفاده از پرده دکوری در دو طرف پنجره و یا جمع کردن آن در کنار دیوار می توان آن را همگون جلوه داد.

14) برای یک اندازه جلوه‌دادن پنجره های یک اتاق که دارای اشکال متفاوتی هستند میله پرده را باید چگونه نصب کرد؟

باید میله پرده را به بلندی پرده دیگر نصب کرد.

15) بهترین روش برای نصب میله پرده در پنجره هایی که در فرورفتگی دیوار قرار گرفته اند کدام است؟ این است که میل پرده در بیرون فرورفتگی نصب شود تا در مواقع ضروری بتوان پرده را به طرفین دیوار جمع کرد.

16) اگر پرده در درون فرورفتگی دیوار نصب شود چه تاثیری بر تابش نور خورشید دارد؟ مانع از عبور نور آفتاب گشته و اتاق را تاریک و خفه می کند.

17) اگر پرده در بیرون فرورفتگی نصب شود چه تاثیری در تابش نور خورشید خواهد داشت؟

موجب می شود که در مواقع ضروری و استفاده از نور آفتاب بتوانیم پرده را به دو طرف جمع کنیم.

18) میل پرده خمیده به چه شکل است و برای چه پنجره های کاربرد دارد؟

اینگونه میله پرده ها حالت انعطاف پذیری دارند و بیشتر برای پنجره هایی که بالای آنها قوسی دارند استفاده می شود.

۱۹) چگونه می توان اتاق های کوچک و کم نور را وسیع تر و بزرگ تر جلوه داد؟

× واتساپ؟!