دوخت پرده والان شال تنظیم چین با پلیسه روی‌هم

دوخت پرده والان شال تنظیم چین با پلیسه روی‌هم

دوخت والان شال تنظیم چین با پلیسه روی‌هم

طول میل پرده دویست و هفتاد سانتی‌متر ارتفاع بالون پنجاه سانتی‌متر و لبه پایین والان با نوار سربی اندازه‌گیری شود.

رسم الگو والان شال 

ابتدا اندازه‌گیری‌ها را مانند دراپه با پلیسه خوابیده انجام دهید.

سپس طول میل پرده را با تعداد بالا آن‌ها یعنی دو ترسیم کنید.

طول یک قسمت از والان عبارت است از صد و سی و پنج دویست و هفتاد تقسیم‌بر دو که می‌شود صد و سی و پنج.

مستطیلی را از خونی که طول آن به‌اندازه لبه پایین بلند و دو و نیم برابر ارتفاع بالون یعنی صد و بیست و پنج سانتی‌متر باشد خط وسط والان را مشخص کرده و مستطیل رد شده را ا با ج د نام‌گذاری کنید .

سپس لبه بالای والان که سر سی و پنج سانتی‌متر است یک دوم آن را که هفت شصت و هفت و نیم سانتی‌متر می‌شود.

از خط وسط به طرفین علامت بزنید. نقطه س و ش و خطی به لب پائین و بالا نقطه ج و د بکشید. برای بدست آوردن گوشواره‌های والا از نقطه ش صد سانتی‌متر به سمت بیرون علامت بزنید و خطی عمود به سمت پایین بکشید البته اندازه صد سانتی‌متر ثابت نیست و شما می‌توانید به‌دلخواه اندازه آن را کوتاه‌تر و یا بلندتر در نظر بگیرید. پارچه را دو بار به‌صورت قرینه برش بزنید. دورتادور بالن را چرخکاری کرده و درزها را اتو کنید.

نقاط ش د و س و ج را به‌صورت پلیسه های روی‌هم به فاصله ده تا دوازده سال بر روی آن ایجاد کنید.

در پایان روی چین‌ها را با دو بار دوخت رفت‌وبرگشت ثابت کنید.

والان شال که کلیساهای آن روی‌هم جمع‌شده و به‌صورت قرینه در کنار هم قرار گرفته‌است.

 

طریقه دوخت و برش پرده‌های حاشیه

× واتساپ؟!