آموزش دوخت دراپه های فانتزی

آموزش دوخت پرده های فانتزی

آموزش دوخت دراپه های فانتزی

1/ تعیین متراژ پارچه در دوخت دراپه های فانتزی

 • والان دراپه چهار متر به عرض صد و پنجاه سانتی‌متر .

 • دو عدد گوشواره سه متر به عرض صد و پنجاه سانتی‌متر .

 • برای پارچه به عرض سه متر والان دراپه و گوشواره روی‌هم سه و نیم متر پارچه تهیه می‌شود .

 • کتیبه (پرده کناری): درد اندازه دو برابر طول میل پرده به زبیر چهل سانتی‌متر 280*2=560+40=600 پارچه خریداری‌شده شش متر به عرض سیصد سانتی‌متر .

 • پارچه زیرین: سه برابر طول میل پرده به شصت سانتی‌متر 280*3=840+60=900 مقدار پارچه خریداری‌شده نه متر به عرض سیصد سانتی‌متر.

همچنین ببینید >> آموزش دوخت پرده های فانتزی

دوخت پرده فانتزی

2/ طریقه محاسبه برای تعیین تعداد والان ها

اگر طول میل پرده یک متر اله یک متر و هفتاد سانتی‌متر باشد تنها یک بالن خواهید داشت اگر طول میل پرده شما یک متر و هشتاد الی دو متر باشد می‌توانید یک والان نسبتاً بزرگ و یا دوبالان معمولی داشته باشید اگر طول میل پرده شما دم اطلاعات دو متر و هفتاد سانتی‌متر باشد تنها دو بلند خواهید داشت ولی اگر دویست و هشتاد تا سه متر باشد هم می‌توانید دوبالان نسبتاً بزرگ و یا سه بلند تهیه کنید اگر طول میل پرده شما سه متر الی سه متر و هفتاد سانتی‌متر باشد تنها می‌توانید سه بلند تهیه کنید ولی اگر سه متر و هشتاد و چهار متر باشد می‌توانید سه بالن نسبتاً بزرگ و یا چهار بالن معمولی داشته باشید بنابراین هر چه به طول میل پرده شما افزوده شود به همان نسبت تعداد بالن‌ها هم بیشتر می‌شود زیرا هر یک متر طول میل پرده یک بالن را محاسبه می‌کنیم در این مدل طول میل پرده ما دویست و هشتاد سانتی‌متر و بلندی آن دویست شصت سانتی‌متر در نظر گرفته‌ایم بنابراین می‌توانیم دو والان نسبتاً بزرگ و یا سه بلان معمولی تهیه کنیم.

همچنین ببینید >> طریقه دوخت و برش پرده‌های حاشیه (کنار پنجره )

3/ طریقه برش و دوخت والان کوچک در دوخت دراپه های فانتزی

 • ابتدا مستطیلی به‌اندازه‌ی صد و هشتاد در صد و چهل سانتی‌متر رسم کنید .

 • با توجه به نمودار از دو طرف لبه پایین والان بیست سانتی‌متر به سمت بالا علامت بزنید و خطی به‌صورت هلال به لبه پایین وصل کنید.

 • از دو طرف لبه بالای والان شصت سانتی‌متر به سمت داخل علامت زده و خطی اریب به لبه پایین بلند وصل کنید

 • دورتادور لبه پارچه را سردوزی کنید

 • لبه بالای والان را دو سانتی‌متر به پشت پارچه تا بزنید و با بخیه نیش لبه‌های آن را چرخکاری کنید

 • دو لبه اریب و کنار بالن را به‌صورت لیف یا سجاف بدوزید و میل پرده را از میان آن‌ها عبور دهید چین‌ها را روی میله پرده تنظیم کنید .

همچنین ببینید >> دوخت پرده | قیمت پرده | خرید پرده | پرده دوز

4/ طریقه برش و دوخت والان بزرگ در دوخت دراپه های فانتزی

 • ابتدا مستطیلی به‌اندازه صد و چهل در دویست و بیست سانتی‌متر رسم کنید.

 • از دو طرف لبه وان بالن بیست سانتی‌متر به سمت بالا علامت صدا و خطی به‌صورت هلال به لب پایین متصل کنید .

 • از دو طرف لبه بالای بلند چهل و پنج سانتی‌متر به سمت داخل علامت زده و خطی اریب به لبه پایین والان وصل کنید.

 • بقیه مراحل والان مانند روش قبلی تکرار می‌شود.

 • به طریقه نصب و اندازه‌های جمع‌شده در نمودار کاملاً توجه کنید.

 

 

پرده فانتزی

 

 

دوخت پرده

× واتساپ؟!